Synonymer till hälft

ena halvan av, halva, part, andel, beståndsdel, stycke