Synonymer till hädanfärd

död, avliden, bortgång, ej levande, himlafärd, icke levande, ickelevande, inte leva, omkommen