Synonymer till gynna

befrämja, främja, uppmuntra, favorisera, gagna, hjälpa, stimulera, stödja, underlätta, understödja, öka, plus