Synonymer till grundlag

författning, konstitution, lag