Synonymer till grundläggande

basal, elementär, enkel, fundamental, primär, principiell, rudimentär, förstahand, huvudsaklig