Synonymer till grunda

anlägga, bygga, etablera, basera, bilda, alstra, forma, instifta, skapa, upprätta, uppstarta, utforma, befästa, grundlägga, inrätta, stadfästa, starta upp, starta, anordna, ordna, införa, dana, designa, frambringa, framställa, göra, konstruera, kreera, laga, producera, tillverka, anträda, begynna, börja, gå av stapeln, initiera, inleda, komma igång, påbörja, utlösa, styra, uppföra