Synonymer till gripa

anhålla, ansöka, arrestera, hemställa, häkta, frihetsberöva, fatta, begripa, förstå, grabba, greppa, haja, inse, koppla, ta, fånga, haffa, infånga, snara, snärja, ta emot, snappa, ta tag, lägga rabarber på, norpa, plocka, sno, stjäla, taga, tager, tåla