Synonymer till gren

bransch, enhet, fack, verksamhetsgren, verksamhetsområde, filial, avdelning, kvist, område, skrev, trädgren, pinne, area, areal, block, distrikt, domän, gebit, kvarter, plats, platts, provins, region, revir, sektion, sektor, territorium, trakt, yta, zon