Synonymer till greja

dona, fiffla, fixa, anordna, arrangera, kirra, laga, lösa, ombesörja, ordna, reparera, rodda, skaffa, syssla, uträtta, åtgärda, klara, fullgöra, färdiga, förmå, given, hantera, lyckas, palla, tydliga, uppnå, administrera, gruppera, indela, inrätta, klassificera, ombestyra, organisera, planera, ranka, reda, sortera, strukturera, system, systematisera