Synonymer till granskning

besiktning, granska, inspektion, kontroll, undersökning, översyn, revision, syna, test, tillsyn, undersöka, behärskning, check, grepp, koll, makt, övervaka, bese, besiktiga, inspektera, kolla, kontrollera, observera, okulärbesikta, skärskåda, skåda, visitera, ögna, försök, kunskapskontroll, prov, prova, prövning, utprovning, passning, uppsikt, övervakning, analysera, efterforska, examinera, forska, gräva, klargöra, rekognoscera, sondera, spaning, studera, ta reda på, testa, utforska, utreda, efterforskning, examination, studie, studium, utredning