Synonymer till granskare

bedömare, kritiker, recensent, kontrollant, undersökare, besiktningsman, inspektör, tillsynsman, utredare