Synonymer till grabba

fatta, begripa, förstå, greppa, gripa, haja, inse, koppla, ta, ta tag i, famna, hålla