Synonymer till gräva

rota, snoka, undersöka, böka, rafsa, analysera, efterforska, examinera, forska, granska, granskning, inspektera, klargöra, rekognoscera, skärskåda, sondera, spaning, studera, ta reda på, testa, utforska, utreda