Synonymer till gränsvärde

inskränka, begränsa, beskära