Synonymer till godta

acceptera, godkänna, godtaga, okej, tillåta, anamma, bevilja, bifalla, ge bifall, konfirmera, ratificera, samtycka, tillstryka