Synonymer till godkänna

acceptera, godta, godtaga, okej, tillåta, bevilja, låta, medgiva, bifalla, samtycka, tillstyrka, ge bifall, konfirmera, ratificera, tillstryka, anamma, bekräfta, fastställa, styrka, verifiera, enas, instämma, medgivande, sympatisera, legitimera