Synonymer till gissning

förmodan, aning, anta, antagande, hypotes, tro, uppskattning, tankeexperiment, teori, approximation, värdering, överslag