Synonymer till gissa

anta, antaga, förmoda, förmodan, förutsätta, ponera, tro, chansa, riskera, spekulera, uppskatta, approximera, bedöma, estimera, gilla, tycka om, värdera, värdesätta