Synonymer till giltig

fullgod, adekvat, fullvärdig, tillfredsställande, tillräcklig, gällande, aktuell, angående, avseende, beträffande, existerande, gängse, ifrågavarande, innevarande, rådande