Synonymer till gilla

digga, sukta efter, tycka om, uppskatta, avhålla, hålla av, älska, approximera, bedöma, estimera, gissa, värdera, värdesätta