Synonymer till gestalta

forma, bearbeta, bilda, dana, formge, konstruera, prägla, skapa, skulptera, stöpa, utveckla, framträda som, spela, utgöra, agera, lira, låtsa, låtsas, musicera, bestå av