Synonymer till genre

kategori, sort, stil, fack, grupp, klass, slag, typ, art, märke, ras, form, look, manér