Synonymer till genomtränga

forcera, bryta igenom, framtvinga, genomtvinga, pressa, tvinga, genomborra, borra, spetsa