Synonymer till genomsnitt

medel, medeltal, medelvärde, anslag, genomsnittlig, måttlig, pengar, redskap, resurs, tillgångar, verktyg, snitt