Synonymer till genomslagskraft

effekt, följd, påverkan, verkan, verkning