Synonymer till genomföra

fullborda, avsluta, fullfölja, fullgöra, fullkomna, fullända, färdigställa, slutföra, realisera, förverkliga, implementera, utföra, uträtta, verkställa, införa, begå, effektuera, förrätta, göra, prestera, vidta, fixa, företa, handla, åstadkomma, genomdriva, uppfylla