Synonymer till genomdriva

framtvinga, forcera, kräva, tvinga igenom, utverka, verkställa, åstadkomma, effektuera, genomföra, uppfylla, utföra, frambringa, framkalla, prestera, uppbringa, uppnå, uträtta, vålla