Synonymer till gebit

fack, bransch, kategori, område, area, areal, block, distrikt, domän, gren, kvarter, plats, platts, provins, region, revir, sektion, sektor, territorium, trakt, yta, zon