Synonymer till ge bifall

godkänna, acceptera, bevilja, bifalla, godta, konfirmera, ratificera, samtycka, tillstryka, tillåta