Synonymer till gaska upp

uppmuntra, befrämja, motivera, peppa, premiera, sporra, stimulera, stötta