Synonymer till gard

försvar, värn, försvarsställning, skydd, vakt, asyl, beskydd, betäckning, fristad, harnesk, hölje, protektion, intendent, post, väktare, övervakare