Synonymer till gala

skrika, uppvisning, bröla, gapa, gasta, gorma, hojta, ropa, skråla, utropa, vråla, yla, framträdande, föreställning, show