Synonymer till göra

begå, utföra, företa, uträtta, producera, skapa, syssla, tillverka, frambringa, framställa, alstra, bilda, dana, designa, forma, grunda, instifta, konstruera, kreera, laga, upprätta, utforma, arbetsuppgift, bestyr, fixa, förehavande, göromål, jobb, ockupation, pyssla, sysselsättning, uppgift, verksamhet, yrke, fabricera, effektuera, förrätta, genomföra, prestera, verkställa, vidta, handla, åstadkomma