Synonymer till göra slut på

förinta, destruera, döda, förstöra, krossa, pulvrisera, radera, smula sönder, ta kål på, tillintetgöra, utplåna, utrota