Synonymer till gå av stapeln

börja, anträda, begynna, initiera, inleda, komma igång, randas, starta, uppstarta, grunda, påbörja, upprätta, utlösa