Synonymer till gängse

förhärskande, dominerande, rådande, gällande, aktuell, angående, avseende, beträffande, existerande, giltig, ifrågavarande, innevarande, sedvanlig, vanlig, befintlig, föreliggande, nuvarande, bruklig, habituell, hävdvunnen, konventionell, traditionell, allbekant, alldaglig, allmän, frekvent, generell, normal, ordinarie, ordinär, standard, typisk, vardaglig