Synonymer till gällande

aktuell, innevarande, modern, nuvarande, populär, pågående, rådande, angående, beträffande, rörande, avseende, mening, existerande, befintlig, giltig, fullgod, gängse, ifrågavarande, förhärskande, sedvanlig, vanlig, föreliggande