Synonymer till futtig

liten, litet, oansenlig, obetydlig, ringa, torftig, ynklig, föga, jord, knytt, mini, miniatyr, petit, pytte, små, småväxt, späd, smula, smått, simpel, bagatellartad, betydelselös, försumbar, försvinnande, nolla, oväsentlig, trivial, ynka, , knapphändig, lindrig, måttlig, otillräcklig, skral, slå en signal, svag, telefonera, vagt, enkel, fattig, karg, knapp, klen, patetisk, ömklig