Synonymer till fullvärdig

fullgod, adekvat, giltig, tillfredsställande, tillräcklig