Synonymer till fullmakt

mandat, tillstånd, befogenhet, uppdrag, behörighet, bemyndigande, beskaffenhet, kondition, licens, lov, läge, medgivande, skick, status, tillåtelse