Synonymer till fullgöra

avsluta, bryta, fullborda, färdigställa, sluta, slutföra, stoppa, stänga, terminera, upphöra, ända, fullfölja, fullkomna, fullända, genomföra, realisera, klara, nå målet, uppfylla, färdiga, förmå, given, greja, hantera, lyckas, palla, tydliga, uppnå, infria, verkställa