Synonymer till fruktan

bävan, fasa, oro, rädsla, skräck, ångest, farhåga, räddhåga, ängslan, fobi, terror