Synonymer till fristad

asyl, skydd, tillflykt, tillflyktsort, beskydd, betäckning, gard, harnesk, hölje, protektion, värn