Synonymer till friköpa

köpa fri, köpa lös, återlösa