Synonymer till fri

independent, ledig, liberal, lös, lössläppt, obehindrad, obunden, oförhindrad, ohejdad, oinskränkt, otvungen, självständig, oberoende, fritt, helgdag, outhyrd, singel, tillgänglig, vakant, frisinnad, fritänkande, lyste, separat, slapp, frigjord, fullkomlig, obegränsad, naturlig, fristående