Synonymer till frank

rak, rättfram, uppriktig, ärlig, inte sned, oböjd, rät, tydlig, oförbehållsam, rakt, öppen, sann, sannigsenlig, sanningsenlig, hederlig, hederligt, hedersam, honest, pålitlig, rakryggad, redlig, rättrådig, tala sanning