Synonymer till framtvinga

forcera, bryta igenom, genomtränga, genomtvinga, pressa, tvinga, genomdriva, kräva, tvinga igenom, utverka, verkställa, åstadkomma, begära, erfordra, fodra, fordra, göra anspråk på, indriva, mage, tarva, uppfordra, yrka