Synonymer till framträdande

markant, uppträdande, uppvisning, avsevärd, avsevärt, märkbar, påfallande, påtaglig, skarp, slående, stor, tydlig, utpräglad, beteende, framförande, föreställning, uppförande, gala, show