Synonymer till framsteg

avancemang, förbättring, progress, bättring, ljusning, tillfrisknande, fortskridande, framåtskridande, utveckling