Synonymer till framstå

förete, verka, agera, arbeta, förefalla, handla, jobba, synas, tjänstgöra, tyckas